Mündəricat:

Suallar üzrə cavablar
Kollektiv olaraq belə bir söz varmı?
Kollektiv olaraq belə bir söz varmı?
Anonim

kollegial. adj. 1. Həmkarlar arasında yaxşı niyyətlə dolu və ya ona kömək edən; mehriban və hörmətli: kollegial atmosferə malik ofis.

Bu kollegialdır, yoxsa kollegialdır?

kollegial ilə kollegial arasında nə fərq var? Həm sözlər, həm də kollec sözü kökü və əlaqəli həmkar termini latınca “kolleqa” mənasını verən collega sözündən əmələ gəlib. Lakin əksər hallarda kollegial əhval-ruhiyyəni ifadə edir, kollegial isə daha konkret sifətdir.

Kollektiv olmaq nə deməkdir?

1: kollegial məna 2. 2a: güc və ya bir sıra həmkarların hər birinə bərabər verilmiş səlahiyyətlə qeyd olunur Kollegial idarəetmədən tək adamın idarə edilməsinə keçid tendensiyası artdı.-

kollegiallığın əksi nədir?

Kollegiallıq üçün antonimlər və yaxın antonimlər. mənimsəmə, dözümsüzlük.

Dəqiqlik sözdür?

dəqiq olma keyfiyyəti; dəqiqlik; dəqiqlik; dəqiqlik.

Departamentdə kollegiallığın gücləndirilməsi

Məşhur mövzu

Redaktor seçimi