Suallar üzrə cavablar
Phillida adı nədir?
Phillida adı nədir?
Anonim

Yunan Körpə Adlarında Philida adının mənası: Sevən. Yarpaqlı yarpaqlar da ola bilər; yaşıl budaq.

Roseliya nə deməkdir?

r(o)-se-lia. Məşhurluq: 10524. Məna:gül.

Roseliya adı haradan gəlir?

qız adı kimi fransız və latın dillərində kökləri var. Roselia Rozalie (Fransız) sözünün alternativ yazılışıdır: bəlkə də "gül bağı".

Zef nə üçün qısadır?

Zef Zephaniah (İbrani) sözünün alternativ yazılışıdır. Biblical: kiçik peyğəmbər.

Aqatanın adı nədir?

İtalyanca: qadın şəxsi adından Agata (Latın Agatha, Yunan Agathe, yunan agathos "yaxşı" sözündən) metronimik. Bu, 3-cü əsrdə Siciliya şəhidinin adı idi; bu səbəbdən şəxsi ad, soyadın bu gün də cəmləşdiyi Siciliyada xüsusilə məşhur idi.

Phillida adını əyri yazı ilə qəşəng şəkildə necə imzalamağı öyrənin

Məşhur mövzu

Redaktor seçimi