Mündəricat:

Suallar üzrə cavablar
İki sətri müqayisə etmək üçün hansı sətir metodundan istifadə olunur?
İki sətri müqayisə etmək üçün hansı sətir metodundan istifadə olunur?
Anonim

Setirləri Müqayisə et compareTo İstifadə edərək Java sətri müqayisəTo metodu iki sətri leksikoqrafik cəhətdən müqayisə etmək üçün istifadə olunur. compareTo metodu müqayisə etdiyiniz iki sətirdəki hər simvolun Unicode dəyərini müqayisə edir.

Sətrin müqayisəsi üçün hansı üsuldan istifadə edirik?

Strin istifadəsi. equals: Java-da string equals metodu sətirin verilənlərinə/məzmununa əsaslanaraq verilmiş iki sətri müqayisə edir. Hər iki sətirin bütün məzmunu eynidirsə, o, doğru qaytarır. Əgər hər hansı simvol uyğun gəlmirsə, o, yalanı qaytarır.

2 sətirin eyni olub olmadığını müəyyən etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

Siz bərabər metoddan istifadə edərək Java-da iki Sətirin bərabərliyini yoxlaya bilərsiniz. Bu üsul bu sətri müəyyən edilmiş obyektlə müqayisə edir. Nəticə o halda doğrudur ki, arqument null olmasın və bu obyektlə eyni simvol ardıcıllığını təmsil edən String obyekti olsun.

İki sətiri müqayisə etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

Java String equalsIgnoreCase Method equalsIgnoreCase metodu kiçik və böyük hərf fərqlərinə məhəl qoymayaraq iki sətri müqayisə edir. Bu üsul sətirlər bərabər olduqda doğru, yoxsa yalan qaytarır. İpucu: Rəqs fərqlərinə məhəl qoymadan iki sətri leksikoqrafik cəhətdən müqayisə etmək üçün compareToIgnoreCase metodundan istifadə edin.

İki sim metodu bərabərdir və bərabərdirIgnoreCase arasındakı fərq nədir?

Aralarındakı yeganə fərq odur ki, bərabər üsullar işi nəzərdən keçirir, equalsIgnoreCase metodları isə müqayisə zamanı işi nəzərə almır. Məsələn, “TEXT” və “mətn” sətirlərini müqayisə etsək, bərabərlik metodu yalan qaytaracaq, lakin equalsIgnoreCase doğru qaytaracaq.

Java Təlimatı 11 - İki Sətirin Müqayisə edilməsi

Məşhur mövzu

Redaktor seçimi