Suallar üzrə cavablar
Yorucu sifət və ya zərfdir?
Yorucu sifət və ya zərfdir?
Anonim

yorucu sifət - Tərif, şəkillər, tələffüz və istifadə qeydləri | OxfordLearnersDictionaries.com saytında Oxford Advanced Learner's Dictionary.

Yorucu zərfdirmi?

yorğunluqla adverb - Tərif, şəkillər, tələffüz və istifadə qeydləri | OxfordLearnersDictionaries.com saytında Oxford Advanced Learner's Dictionary.

yorucu fel və ya sifətdir?

TIRESOME (sifət) tərifi və sinonimləri | Macmillan Dictionary.

Hansı söz yorucudur?

Yorğunluğa və ya cansıxıcılığa səbəb olur; bezdirici.

Hər hansı sifət və ya zərf varmı?

bir zərf kimi (adətən sifət və ya zərfin müqayisəli forması gəlir): Özünüzü daha yaxşı hiss edirsiniz? Any xüsusilə suallarda, mənfi cümlələrdə və 'if' olan bəndlərdə istifadə olunur: Is there any coffee left? Heç bir şikayət yox idi. Əgər kömək olarsa, sizə xəritə verə bilərəm.

Sifətlər və Zərflər

Məşhur mövzu

Redaktor seçimi